WYCENA NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO I ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
TAMRE EKSPERT specjalizuje się w wycenie nieruchomości położonych w Krakowie i w powiecie krakowskim.
 
Udzielając kredytu hipotecznego bank wymaga informacji na temat wartości nieruchomości w chwili udzielenia kredytu, w celu ustalenia wysokości ustanawianej hipoteki na nieruchomości. Wyceny dokonuje się, porównując nieruchomość szacowaną do innych nieruchomości podobnych, sprzedanych na porównywalnym rynku. Na jej wartość ma wpływ m.in. lokalizacja, powierzchnia, rodzaj nieruchomości, technologia wykonania, standard wykończenia, a także stan techniczny.
 
Zajmujemy się:
- wyceną mieszkań na cel zabezpieczenia kredytu,
 
- wyceną domów na cel zabezpieczenia kredytu,
 
 
- wyceną działek na cel zabezpieczenia kredytu.
 
 
Rzeczoznawca majątkowy sporządzający wyceny, znajduje się na certyfikowanej liście bankowej prowadzonej przez Związek Banków Polskich i jest uprawniony do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - certyfikat. Wyceny są dokonywane zgodnie ze standardem zawodowym oraz obowiązującymi przepisami prawa i są akceptowane przez banki stowarzyszone w Związku Banków Polskich.
 
Czynności szacowania wartości nieruchomości są w każdym przypadku poprzedzone oględzinami nieruchomości oraz analizą rynku nieruchomości, na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny.
 
W celu sporządzenia operatu szacunkowego konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów.
 
Wynagrodzenie za sporządzenie wyceny nie jest zależne od wartości nieruchomości. Jest ono ustalane indywidualnie z każdym klientem w pisemnej umowie. Jego wysokość jest uzależniona od:
- rodzaju i wielkości nieruchomości,
- złożoności wyceny,
- nakładu pracy koniecznego do sporządzenia wyceny,

- zakresu wyceny,

- dostarczonej dokumentacji.
 
W celu zlecenia wyceny prosimy o kontakt z rzeczoznawcą majątkowym, telefonicznie pod numerem telefonu: 784727182, lub mailowo: biuro@tamre.pl
 
Zapraszamy do współpracy.