WYCENA NIERUCHOMOŚCI
DORADZTWO I ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
Wynagrodzenie za sporządzenie wyceny nie jest zależne od wartości nieruchomości. Jest ono ustalane indywidualnie z każdym klientem w pisemnej umowie. Jego wysokość jest uzależniona od:

- rodzaju nieruchomości,

- celu wyceny,

- zakresu wyceny,

- dostarczonej dokumentacji.

 

 

Wynagrodzenie za usługi o charakterze doradczym ustalane jest indywidualnie, w zależności od charakteru i rozmiarów projektu.